آنچه از قوانین صادراتی باید بدانیم

مهم‌ترین قوانین صادرات و واردات چه مواردی هستند؟

برای انجام بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی لازم است که در ابتدا با قوانین و مقررات مربوط به آن آشنا شد. بحث صادرات کالا نیز از این قضیه مستثنی نیست.

قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات به چندین بخش تقسیم‌بندی شده و سپس این قوانین در سطوح عملیاتی توسط آیین‌نامه و بخشنامه‌ها حالت اجرایی به خود می‌گیرند.

تمام تجار و بازرگانان باید نسبت به این قوانین و آشنایی با آنها، اطلاعات دقیق داشته باشند. اهمیت این موضوع بیشتر در دو دلیل خلاصه می‌شود.

قوانین و مقررات


آنچه از قوانین صادراتی باید بدانیم

دلیل اول به اهمیت بحث قوانین و رویه‌ها در مباحث تجاری و بازرگانی برمی‌گردد و دلیل دوم به تغییرات پی‌درپی این قوانین در سطح اجرایی و عملیاتی ارتباط دارد. خصوصا در یکی دو سال اخیر که نوسانات ارزی و تصمیمات خلق‌الساعه بعد از آن، به این تغییرات پی‌درپی دامن زده است.

 قانون مقررات صادرات و واردات

بدون شک قانون مذکور اصلی‌ترین و مهم‌ترین قانون در بحث تجارت و صادرات محسوب می‌شود. این قانون در 48 ماده قانونی، 45 تبصره و 14 بند تدوین شده و مربوط به سال 1366 است.

بنابراین مطالعه کامل این قانون به فعالان تجاری و صادرکنندگان کاملا توصیه می‌شود. بخش‌هایی از این قانون مربوط به واردات و بخش‌های دیگر مربوط به صادرات است.

در قانون مذکور بسیاری از موارد مربوط به صادرات و جزئیات مربوط به مراحل اجرایی و روندهای آن توضیح داده شده است.

آیین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات

معمولا هر قانونی که به تصویب مجلس می‌رسد، سپس آیین‌نامه اجرایی آن نیز به تصویب می‌رسد که نشاندهنده چگونگی نحوه اجرا کردن قانون است. در این خصوص نیز، قانون فوق دارای یک آیین‌نامه اجرایی بوده که مطالعه آن نیز به تجار و صادرکنندگان کاملا توصیه می‌شود.

از آنجا که معمولا در آیین‌نامه‌ها نکات دقیق‌تر و اجرایی‌تری نسبت به قانون مربوطه بیان می‌شود، بنابراین در آیین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات نیز به نکات دقیق‌تر و عملیاتی‌تر در خصوص صادرات اشاره شده است.

این آیین‌نامه در سال 1373 با 46 ماده قانونی به تصویب رسیده و حاوی نکات ارزشمندی در خصوص صادرات کالا است.